Segala maklumat pelanggan adalah untuk kegunaan rujukan kami sahaja.


Namun, kami tidak akan bertanggungjawab di atas segala kebocoran maklumat kepada pihak ketiga yang mungkin disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.