Terms & Conditions


1. Barangan yang dibeli tidak boleh ditukar dengan wang.

2. Segala kerosakan atau kehilangan barang belian semasa berlaku dalam proses penghantaran tidak akan dipertanggungjawabkan oleh manjaKUcomel.